Text & Bild – Distans

malin_text_och_bild_distans

Vill du lära dig mer om skrivande, litteratur, bild och språk och samtidigt själv uttrycka dig kreativt – men med full frihet i tid och rum?

Unikt för distanskursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra. Text & Bild distans är en systerkurs på kvartsfart till den platsförlagda kursen med större betoning på det skrivna ordet. Kursen är en grundläggande skrivarkurs med bildelementet som kompletterande uttryck och inspirationskälla. Den vänder sig till dig som i gemenskap och med hjälp av andra vill få nya perspektiv på det egna skrivandet och vässa din analys- och tolkningsförmåga, som vill läsa och bli läst. Genom kreativa skrivövningar, stilistik och textanalys får du redskap att utveckla dina egna texter och granska andras. Det är en kurs för dig som vill få utlopp för din kreativitet  i text och bild, både som konstnärligt uttryck såväl som ett verktyg för personlig utveckling.


Text

I TEXT får du möjlighet att både framställa och analysera dina egna och andras berättelser. Du får lära dig mer om förutsättningarna för skönlitterär text. De kreativa skrivövningarna syftar till att ge dig en mångfald av uttrycksmöjligheter som du har användning för i ditt framtida skrivande. Kursen ger dig också teoretiska och praktiska verktyg i stilistik. Du får tillfälle att prova på många texttyper och genrer, såsom t.ex. olika skönlitterära prosagenrer, biografi, lyrik,  m.m.

Bild

I BILD får du möjlighet att utveckla ditt bildseende, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform. Digitalt fotografi och varierande manuella illustrationstekniker används i kursen. Du får tillfälle att bildsätta text och vice versa, göra självporträtt, kombinera text och bild och undersöka det rena bildberättandets möjligheter.


Kursens upplägg

Du tar del av föreläsningar och övningar genom vår digitala plattform där du också utbyter texter och bilder med dina kurskamrater.  Kursen avslutas med ett större individuellt projekt som redovisas i en webbutställning.

Kursen har två obligatoriska träffar samt två frivilliga. Som kursdeltagare blir du också inbjuden till övriga arrangemang på skolan.

Obligatoriska träffar:  Jan, mars, dec.

Frivilliga träffar:  Sept.

Terminskurs: jan-dec, halvfart, distans

Ansökan

Sista ansökningsdag: 20 november.

ANSÖK

Kurskostnad

750:- (material, administration, m.m.)
Ev. övernattning till elevkostnadspris tillkommer.

Kursen är studiemedelsberättigad. Du kan söka studiemedel på folkhögskolekvoten för våra linjer på Nordiska Perspektiv, d.v.s. du har rätt till 2 års studier (på heltid) utan att dina studiemedel för högskolan påverkas.

Övriga nordbor kan få folkhögskolepoäng efter enskilda länders regler.


Förkunskaper

För att gå kursen ska du vara van vid att arbeta självständigt och kan planera din tid. Du ska ha tillgång till en digitalkamera eller en mobilkamera. Du ska ha grundläggande datakunskaper, kunna ladda upp och skicka bilder och texter samt genomföra enklare bildredigering. Därför ska du också ha tillgång till en dator med internet­uppkoppling och programvara som tillåter viss bildbehandling och layout. Du väljer själv om du vill använda InDesign eller liknande, eller något gratisprogram.

Vi erbjuder en fristående introduktion i layoutprogrammet InDesign i anslutning till första platsförlagda träffen, (datum kommer längre fram), där du kan erövra dessa förkunskaper.