Start

Foto: Rebecka Rudhager

Foto: Rebecka Rudhager

Med utgångspunkt i Nordiska Perspektiv ser vi på världen genom den digitala kamerans lins, skapar den genom det egna skrivandet och upplever den genom litteratur och andra kulturella uttryck. Här samlas Nordiska folkhögskolans kurser som behandlar text och bild som kreativa uttrycksformer.

Våra kurser

Text & Bild

Höst - Helfart

Foto & Dokumentation

Vår - Helfart

Text & Bild – Distans

Höst-vår - Trekvartsfart

Endagskurs i InDesign

Helg - söndag